Go to ...

Kanuni Takipte Olanlara Kredi Verilir mi?


Sponsorlu Bağlantılar / Sponsored Links

Bankalarla temas halinde olan birçok kişi, bankalardan kullandıkları krediler ya da kredi kartı gibi finansman araçları ile geçimlerini sürdürmekte, belirli ihtiyaçlarını karşılama ve nakit kullanarak satın alamayacak, elde edemeyecek oldukları ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Bu ürünlerin bankadan alınması sırasında banka ile kişiler arasında imzalanan sözleşmeye göre kişilerin uymaları gereken bazı unsurlar bulunmaktadır ki borçların geri ödenmesi bu unsurların en önemlilerini oluşturur. Borçların belirli bir süre boyunca sözleşmelerde de belirtildiği üzere geri ödenememesi halinde bankalar takip işlemlerini başlatır ve kişilerin borçlarını ödemeleri için çeşitli işlemler silsilesi meydana gelir.

Kanuni Takip Nedir?

Ekonomik durumu bozulan ya da artan borçları dolayısıyla kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyememeye başlayan kişiler, bu hizmetleri alırken imzaladıkları sözleşmelerdeki hükümlere karşı olarak hareket etmiş olurlar. Bu gibi durumlara sebep olarak birçok gelişme gösterilebilir fakat gelişmenin ne olduğuna bakılmaksızın bankaya bu borcun ödenmemesi durumunda takip işlemleri başlatılacaktır. Borcunu 90 gün, yani 3 ay boyunca asgari ödeme tutarı dahi ödemeyen kişiler müşterisi oldukları bankaları tarafından “kanuni takip” altına alınırlar. 90 günün sonrasında kişilere borçlarını ödemeleri, aksi halde kanuni cebirlerin devreye sokulacak olduğuna (kişilerin mal varlıkları ya da maaşları üzerine haciz işlemi uygulama gibi) dair bilgi aktarılır. 7 gün olarak tanınan bu süre içerisinde kişilerin bankaları ile anlaşarak borçlarını yeni bir ödeme planına taşımaları halinde takip süreci yasal bir boyut kazanmaz ve borcun bitimine kadar da kişilerin mallarına ya da maaşlarına bir haciz işlemi uygulanmaz.

90 gün sonrasında borcunu ödemeye yanaşmayan kişiler, banka avukatlarına sevk edilir ve bu aşamadan sonra da kişiler kanuni olarak takip işlemine alınırlar. Borcunu ödemeye yanaşmayan kişilerin bankadaki dosyaları icra dairesine aktarılır ve kişiler banka avukatlarına devredilir. Bu aşamadan sonra avukatlarla görüşme süreci başlar. Avukatla anlaşan ve borcunu ödemeye yanaşan kişiler borçlarını ödeyerek mahkeme sürecini yaşamadan bu sorunu çözmüş olurlar fakat borcunu ödemeyen kişiler mahkemelere aktarılarak borcun tahsil yolları aranır.

Sponsorlu Bağlantılar / Sponsored Links

Mahkemeye aktarılan kişilerin mahkeme kararına göre borcun miktarı ve o süre boyunca işlemiş olan faiz miktarı kadar kişilerin maaşlarına, üzerlerinde bulunan taşınmazlara ve taşıtlara haciz işlemi uygulanır.

Kanuni Takip Ne Zaman Kalkar?

Kanuni takip süreci, kişilerin borçlarını ödemelerini bitirmeleri halinde bankayla olan husumetleri son ermektedir fakat bu süre boyunca yaşanan olumsuz gelişmeler, banka ve Kredi Kayıt Bürosu’ na aktarıldığı için kişilerin kredi skorları büyük oranda zarar görmüş ve kötü duruma gelmiş olacaktır. 5 yıl gibi bir süre boyunca finansal yaşantısına çekidüzen veren ve ödemelerini zamanında yapmaya özen gösteren, banka hesaplarında nakit akışını eksik etmeyen, borçlarını zamanında ödeyen kişilerin kredi skorları iyileşmeye başlayacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar / Sponsored Links

Kanuni Takip Nasıl Silinir?

Kanuni takip süreci, kişilerin borçlarını ödemeyi kabul etmeleri ile ortadan kalkmaktadır. Banka avukatları ile görüşen kişiler, avukatların sunduğu şartlar altında borçlarını ödemeyi kabul ettikleri zaman borçlar yeniden yapılandırılır ve kişiler borçlarını ödeyerek bu takip sürecinden kurtulmuş olur. Takip sürecinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra takip sürecinin getirdiği etkilerin de ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de borcun kapanmasının ardından 5 yıl boyunca kişilerin borçlarını düzenli bir şekilde ödemeleri, kredi kartlarını aktif şekilde kullanmaları ve dönem borçlarını düzenli şekilde ödemeleri, mevduat hesaplarında düzenli şekilde para bulundurmaları ve otomatik ödeme talimatı gibi işlemlerle hesaplarında nakit akışı sağlamaları gerekmektedir. Bu gibi bir süreç sonrasında kişilerin kredi skorları ve bankaları ile olan ilişkileri iyileşecektir.

Sponsorlu Bağlantılar / Sponsored Links

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir